Nabízíme možnost závodních prohlídek

ZÁVODNÍ PROHLÍDKY

  • POSKYTUJEME PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY pro podniky („závodní prohlídky“)jak  zde na středisku Hrabinská tak i na středisku Jablunkovská. Předem je nutná domluva se sestrou.
  • provádíme dohled na pracovišti a školení 1. pomoci v souladu s vyhl. 79/2011 Sb.
  • obsahem každé prohlídky je mimo jiné i základní vyšetření moče.
  •  Pracovně lékařské služby jsou upraveny zák. č 373/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb.
  • Čas strávený u lékaře v rámci pracovně lékařských služeb je ze zákona hrazen zaměstnavatelem.
  • Vystavení Posudku je placená služba, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit.
  • reference:
    DONGWON, OPTIMONT,  TESCO,  LIDL, ARRIVA, FCC, lékárny dr. MAX, OKAY, Hruška, MFL Group s.r.o., TEPLO Těšín, CHARITA, ZŠ Hrabina, ZŠ Kontešinec, SBD Těšín  a další.

KONTAKT

Telefon +420 558 711 608