Akreditace

Ambulance praktického lékařství mají akreditaci Ministerstva Zdravotnictví.